top of page

Akademija za razvoj komunikacijskih vještina

akademija clear.png

Osobni brend se počinje stvarati kroz komuniciranje

Individualne i grupne radionice razvoja komunikacijkih vještina

Akademija komunikacijskih vještina je projekt kojim pojedinim klijentima i malim grupama omogućavamo rad na razvoju vlastitih vještina i oblikovanju osobnog brenda.

Tijekom edukacije klijenti rade na upoznavanju i praktičnom svladavanju slijedećih vještina:

- osobni brending - kako postati poznat i uvažen, suvremeni alati za prepoznatljivost, granice i mogućnosti, stilovi i putevi

- uvod u komunikaciju i retorika - Što je komunikacija, zašto komuniciramo, načini, ciljevi, načela, barijere, izbjegavanje nesporazuma. Retorika - umijeće govorenje, poznavanje jezika, zakonitosti, suvremeni izazovi

- osobno praktično prezentiranje - prezentacija i vođenje te sudjelovanje u razgovoru i debati

- planiranje i strukturiranje komunikacije - kako se planira komunikacija, svrha, publika, poruka, kanali distribucije, evaluacija, koraci u razvoju plana komuniciranja

- neverbalna komunikacija - tipovi neverbalne komunikacije, načini, posebnosti, kako je prepoznati i kontrolirati je, paralingvistika

- prezentacijske vještine - praktično izvedba, analiza, popravljanje sadržaja, kako se nositi sa rizikom…

- komuniciranje tisak/web, radio, televizija - praktične posebnosti pojedinih medija, načini stvaranja priča, zakonitost medija, situacija na tržištu, proizvodnja sadržaja, pravna pitanja, sloboda medija)

- tisak/web - praktično - priprema odgovora i sadržaja za zadano pitanje za tisak, kreativno pisanje, razlika između pisanog i govornog

- radio i audio podcast - praktično - glas i izvođenje, razlika prema drugim medijima, snimanje i slušanje vlastitog glasa, glas kao medij

- video nastup - televizija, streaming, online nastup - praktično - vizualna posebnost, pogled, odjeća, gledati kameru ili ne, priprema, stav, kako sjediti, izvođenje…

- odnosi s medijima (i ljudima u medijima), - i novinari su ljudi, kako biti fer i ne stvarati neprijatelje, distanca i prisnost

- specifičnosti komuniciranja na videokonferencijama - praktično videokonferencija na licu mjesta, koordinacija, priprema, sadržaj, tehnička pitanja

- komuniciranje na društvenim mrežama - praktično, analiza društvenih mreža sudionika, njihovo korištenje, greške i prilike

- pitching - prodaja ideja, priprema, izvođenje, uvježbavanje kao prilika za veću uspješnost)

Projektni tim

bottom of page