top of page

Kaži pravu stvar!

Radionice komunikacijskih vještina za mlade

Kaži pravu stvar smo logo.png

Grupni moduli  razvoja komunikacijkih vještina

(do 20 polaznika) 2x3 sata

 

Modul 1

(Trajanje svakog modula je tri školska sata s pauzom od 15 minuta)

1.1

- uvod u komunikaciju - (Što je komunikacija, zašto komuniciramo, načini, ciljevi, načela, barijere, izbjegavanje nesporazuma).

- planiranje i strukturiranje komunikacije - teorijski dio / 10 min (kako se planira komunikacija, svrha, publika, poruka, kanali distribucije, evaluacija, koraci u razvoju plana komuniciranja)

- neverbalna komunikacija - 10 min (tipovi neverbalne komunikacije, načini, posebnosti, kako je prepoznati i kontrolirati je, paralingvistika)

1.2

- osobno praktično prezentiranje i razgovor svakog sudionika pred drugima u pisanoj i govornoj formi

1.3  

- ad hoc analiza (audio i pisanog sadržaja kao usporedba različitog načina komuniciranja)

Zadaća (priprema uobičajenog sadržaja kojeg klijenti rade u svakodnevnom poslu)

 

Modul 2

2.1

- kako napraviti jasan i kratak tekst (kako ukloniti višak sadržaja u komunikaciji, kako razlikovati bitno od nebitnoga, logika i argumenti u tekstu)

- pisanje pod pritiskom, pisanje za različitu publiku (različita razina financijske pismenosti, nadzorna tijela, građanstvo, sudstvo..)

2.2

- prezentacijske vještine - praktično izvedba, analiza, popravljanje sadržaja, kako se nositi sa rizikom…

- komuniciranje tisak/web, radio, televizija - praktične posebnosti pojedinih medija, načini stvaranja priča, zakonitost medija, situacija na tržištu, proizvodnja sadržaja, pravna pitanja, sloboda medija)

2.3

- osobni brending - teorija (kako postati poznat i uvažen, suvremeni alati za prepoznatljivost, granice i mogućnosti, stilovi i putevi, društvene mreže - privatno i poslovno)

- komuniciranje na Internetu, intranetu i društvenim mrežama - praktično (pisanja različitih izvora, pravila, greške i prilike)

Projektni tim

Korisnici projekta:

HCK logo okrugli_edited.jpg
Logo_GRAD_SAMOBOR-big.jpg
bottom of page