top of page

Komuniciranje i krizno komuniciranje

Radionice komunikacijskih vještina i vještina kriznog komuniciranja za viši menadžment

Grupni moduli  razvoja komunikacijkih vještina i vještina kriznog komuniciranja

(do 8 polaznika) 2x4 sata

Modul komunikacije

(Trajanje svakog modula je četiri školska sata s pauzom od 15 minuta. Oba modula održavaju se istovremeno s dvije različite skupine polaznika)

1.1

- uvod u komunikaciju - (Što je komunikacija, zašto komuniciramo, načini, ciljevi, načela, barijere, izbjegavanje nesporazuma).

- neverbalna komunikacija - tipovi neverbalne komunikacije, načini, posebnosti, kako je prepoznati i kontrolirati je, paralingvistika

1.2

- prezentacijske vještine - praktično izvedba, analiza, popravljanje sadržaja, kako se nositi sa rizikom…

- osobno praktično prezentiranje i razgovor svakog sudionika pred drugima u pisanoj i govornoj formi

- ad hoc analiza (video i pisanog sadržaja kao usporedba različitog načina komuniciranja)

1.3

- osobni brending - teorija (kako postati poznat i uvažen, suvremeni alati za prepoznatljivost, granice i mogućnosti, stilovi i putevi, važnost uloge zaposlenika u promociji tvrtke granica između privatnoga i poslovnoga)

- komuniciranje na Internetu, intranetu i društvenim mrežama - praktično (pisanja različitih izvora, pravila, greške i prilike)

1.4.

- komuniciranje tisak/web, radio, televizija - praktične posebnosti pojedinih medija, načini stvaranja priča, zakonitost medija, situacija na tržištu, proizvodnja sadržaja, pravna pitanja, sloboda medija

- odnosi s medijima (i ljudima u medijima), - i novinari su ljudi, kako biti fer i ne stvarati neprijatelje, distanca i prisnost

 

Modul krizno komuniciranje

2.1

- krizno komuniciranje - teorija i praktični primjeri.

2.2

- case study - radionica prema zadanom problemu kriznog komuniciranja.

2.3

- interno komuniciranje - pozicija unutrašnjeg komuniciranja unutar kompanije kao alat za razvoj poslovanja i povećanje produktivnosti

2.4

 - employers brending - alati i načini kako vlastiti djelatnici mogu pomoći poslovanju kompanije i njenom razvoju, kao i privlačenju novih ljudi u kompaniju

Projektni tim

bottom of page