top of page

Radionice i predavanja

Projektni tim

Vještine pregovaranja

(1x3 sata do 10 sudionika)

U  nekim krajevima svijeta to je običaj, tradicija a i način kako se dogovaraju svi poslovi. Ako to tamo ne činite smatrat će vas lošim poduzetnikom ali i lošom osobom.

Tu trgovačku vještinu svakodnevnog pregovaranja smo najčešće izgubili i ponekad je koristimo tek kako bismo nešto dobili od vlastite djeca. Zbog toga nam je situacija kada u poslu moramo pregovarati veliki stres. Znamo da moramo nešto izgubiti da bismo odradili posao, a najčešće ne znamo kako pregovarati kako bismo izgubili što manje.

Upravo to je najveći problem u našim glavama. Pregovaranje nije nešto što se tiče onoga što mi želimo ili ono što dajemo drugoj strani. To nije ili/ili situacija nego je riječ o pronalaženju puta u kojoj će obje strane s pregovaranja otići zadovoljne. To je lekcija koju moramo naučiti želimo li biti dobri i uspješni u pregovaranju.

Kroz edukaciju i radionice u malim grupama do 10 sudionika u 1x3 sata ćemo raditi na:

 • tehnikama pregovaranja

 • ciljevima pregovaranja

 • stilovima pregovaranja

 • rješavanju nesporazuma u pregovaranju

 • emocijama u procesu pregovaranja

 • tvrdim tehnikama pregovaranja i kako se nositi s njima

Komunikacija u timu 

(1x3 sata za do 10 sudionika)

Iako u teoriji ono što zovemo komunikacijom u nekom timu doslovno znači proces u kojemu se informacije između pojedinaca dijele kroz sustav simbola, znakova i ponašanja između grupe ljudi sakupljene oko nekog posla ili aktivnosti, tu je puno prostora za nesporazume.

Iako članovi timova uvijek izmjenjuju neke informacije to ne znači da to rade učinkovito.

Nesporazumi mogu dovesti do toga da članovi tima nešto pretpostavljaju, imaju očekivanja utemeljena na krivim informacijama. Stvaraju zatvorene krugove dijela tima, dok drugi ne dobivaju te informacije. Nesporazumi dovode i do konflikata oko toga kako informacije trebaju biti shvaćene.

Radionica je namijenjena članovima timova i kombiniranih timova te njihovim voditeljima.

Kroz edukaciju i radionice u malim grupama do 10 sudionika u 1x3 radimo na:

 • rješavanju konflikata

 • angažmanu članova tima

 • jačanju komunikacije prema gore

 • kulturi kompanija

 • tipovima komuniciranja u timovima

 • dinamici tima

 • unaprijeđenju komunikacije u timu

bottom of page